Recent Submissions

 • Leading Financial Crises Indicators İn Turkey 

  Gülcan, Yaprak; Ayhan, Duygu (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-04)
  Finansal serbestleşme sonrası, finansal krizler, Kaminsky ve reinhart’ın (1998) ‘’İkiz krizler’’olarak adlandırdıkları eş zamanlı para ve bankacılık krizleri ile şekillenmektedir. Ulusal para birimi ile bankacılık ...
 • Yönetişimde Etkili İletişim 

  Zeybek, Işıl (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-04)
  Yönetişim kavramını son zamanlarda sıkça duymaya, okumaya alıştık. Ancak hala kavramın içeriğinin ne olduğunu çok açık bir biçimde bilmiyoruz, bilemiyoruz. Siyasal Ekonomik alanlarda ve örgüt iletişimi çerçevesinde yönetsel ...
 • Kinoks İzleyiciden Yeni İzleyiciye 

  Gündeş, Simten (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-04)
  Sinema kinoks izleyiciden bu yana doğrudan yada dolaylı yada gizil biçimde anlamı/niyeti eyletendir. Bu bağlamda sırayla izleyen, gözlemleyen, algılayan ve sanal bedeniyle filmin içine giren ‘’yeni izleyici’’dir artık.
 • Die Another Day (Başka Bir Gün Öl) Jeneriğinde Görüntü Göstergeler 

  Tarhanyan, Nayyat (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-04)
  ‘Die Another Day’ James Bond İngiliz film zincirinin bir halkasıdır. Jenerik üzerindeki incelememiz sonunda filmin iki jeneriği bulunduğu ve film sürecinde ikinci jenerikle kırılma yaratıldığıdır. Jenerikteki göstergeler ...
 • Birey - Toplum Karşıtlığında Ekinsel Görecelik, Değerler ve Aktörenin Filmsel Göstergesi ( "Berlin In Berlin" Örneği) 

  Gündeş, Simten; Küçükerdoğan, Rengin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-04)
  ‘’Doğru’’ ve ‘’yanlış’’ ın evrensel bir değer mi yoksa görecelikli bir kavram mı olduğu konusu tartışılan çalışmada ‘’ekinsel görecelik’’ ve ‘’öteki’’ kavramları irdelenirken örnek olarak ‘’Berlin in Berlin’’ filminin ...
 • What Oral Presentations Biring Into Efl Class 

  Zeyrek, Hasan Hüseyin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-04)
  Dil, bir iletişim aracıdır ve dilin en önemli ögesi de konuşmadır. Bu nedenle her İngilizce hocasının temel amacı öğrencileri İngilizce konuşmaya teşvik etmek ve dilde daha akıcı hale gelmelerini sağlamaktır. Dil öğrenen ...