Now showing items 1-1 of 1

    • Karmaşık Sorunların Yönetişimi için Bir Öneri: Post Normal Bilim 

      Demirci, Mustafa (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
      Ekolojik ekonomi ve sürdürülebilirlik tartışmaları bağlamında Funtowicz ve Ravetz tarafından 1990’lı yıllarda ortaya atılan post normal bilim anlayışı, teorisi ya da paradigması, (değerlerin tartışmalı, olguların belirsiz, ...