Now showing items 1-1 of 1

    • Kentsel Siluetin Çeşitlilik Açısından Değerlendirilmesinde Entropi Yaklaşımı 

      Bostancı, Seda H.; Ocakçı, Mehmet; Şeker, Serhat (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
      Kent formunu anlamak için, kentsel siuetler temel referans noktalarıdır. Kentsel formun değişimi, özellikle kıyı siluetinde net bir şekilde gözlemlenebilir. Kentsel siluetin değişimi ve estetiğinde, görsel çeşitlilik önemli ...