Now showing items 1-1 of 1

    • Optimization Scheme of Offshore Steel Structures 

      Mastanzade, Nıjat (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
      Deniz petrol yapıların optimizasyonu için son elemanlar üsulu, Reileigh üsulu ve Lagrange katsaylar üsullları kullanılıp. Bu problem yerdeğişme, dinamik Rijitlik ve stabilite sınırı şartlı problemleri çözülüp.