Now showing items 1-1 of 1

    • Sağlığın Tanımı: Başaçıkma 

      Kesgin, Coşkun; Topuzoğlu, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
      Dünya Sağlık Örgütü anayasasında sağlık şöyle tanımlanmıştır: "Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir." çalışma ve yaşam güvenliğinin sağlanamadığı, iş bulma ...