Now showing items 1-1 of 1

    • Portföy Yönetiminde Kaos Teoremi 

      Kendirli, Selçuk (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
      Kelime anlamı olarak Kaos; karmaşıklık, düzensizlik ve belirsizlik durumlarını ifade eder. Kaos teoremi sadece finans ve makro iktisat bilimlerince değil tüm bilimlerce de ilgi görmüştür. Son yıllarda kaos kuramı hem finans ...