Now showing items 1-1 of 1

    • Sağlık Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı 

      Ecerkale, Kubilay (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
      İşletmeler hızla değişen piyasa koşullarında faaliyetlerini sürdürebilmek, sektörde söz sahibi olabilmek için büyük zaman ve paralar sarf ederler. Küresel rekabet ortamında mevcut işletme yapısına günün koşullarına ...