Now showing items 1-1 of 1

    • M.Ö. 4500-540 Yılları Arasında Mezopotamya'da Evren/Dünya Kavrayışı 

      Danışan, Gaye (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-11)
      Bundan yakla şık 6500 yıl önce, insanların kendilerini ve çevrelerinde olup bitenleri keşfetme arzusunu, merak ve korku körüklemiş ti. Evrendeki ve doğadaki düzen insanların gözünden kaçmamış ve ilerleyişleri hakkında ...