Now showing items 1-1 of 1

    • Kaos ve Karmaşanın Türk Romanında İşleniş Biçimleri 

      Aydın, Ertuğrul (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
      Roman türünün, batı edebiyatında olduğu kadar, Türk edebiyatında da kaynaklık değeri azımsanmayacak ölçüdedir. Roman metinlerinin çeşitli bilim dallarına sağladığı aydınlatıcı işlev kadar roman teorisi, çeviri, metinler ...