Now showing items 1-1 of 1

    • Rölativistik Sistemlerde Kaos ve Simetri 

      Aslan, Özden; Onbaşlı, Ülker (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
      Kaos kavramı, kaçınılmaz olarak başlangıç koşullarına bağlı bir sistemdeki olasılık yoğunluğunun zamanla değişimi nedeniyle sistemin bir düzenden baka bir düzene geçişi düşünülebilir. Bu bağlamda bakıldığında, rölativistik ...