Show simple item record

The analysis of the contribution onto the distance education process of the animation with the empirical method

dc.contributor.advisorHünerli, Selçuk
dc.contributor.authorAydıngüler, Mustafa Hikmet
dc.date.accessioned2017-10-27T08:20:51Z
dc.date.available2017-10-27T08:20:51Z
dc.date.issued2013-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/1787
dc.descriptionIn this thesis, it is dealt with the analysis of the contribution onto the distance education process of the animation, empirically.In second section, animation is approached as a notion and its description is made. Among main titles existed in the section, there are animation history and its uses as well as production methods of the animation art. Furthermore, the description of distance education and its development on earth are analyzed in the section.In third section, it is dealt with the analysis of the distance education process empirically and application processes are expressed by preparing on original material about the use of the animation on the distance education process.In fourth section, detailed statistical tables and graphs of processes of the animation usage in the distance education dealt with the empirical analysis are expressed and each appearing data is commented by the analysis comperehensively.tr_TR
dc.description.abstractBu çalışmada canlandırmanın uzaktan eğitim sürecine katkısının deneysel olarak incelenmesi ele alınmıştır.Çalışmanın ikinci bölümünde canlandırma bir kavram olarak ele alınmış ve tanımı yapılmıştır. Canlandırmanın tarihçesi ve kullanım alanları ile birlikte canlandırma sanatının üretim yöntemleri de bölümde yer alan konu başlıkları arasındadır. Ayrıca uzaktan eğitimin tanımı ve dünyadaki gelişimi de gene ikinci bölümde incelenmiştir.Çalışmanın üçüncü bölümünde ise deneysel olarak uzaktan eğitim incelemesi ele alınmış ve uzaktan eğitim sürecinde canlandırma kullanımına ilişkin özgün bir materyal hazırlanarak uygulanma süreçleri anlatılmıştır.Dördüncü bölümde ise deneysel olarak incelemesi ele alınan uzaktan eğitimde canlandırma kullanımı süreçlerinin detaylı istatistiksel tablo ve grafikleri çıkarılmış ve ortaya çıkan her veri detaylı bir biçimde analiz edilerek yorumlanmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectCanlandırmatr_TR
dc.subjectAnimationtr_TR
dc.subjectDeneysel yöntemlertr_TR
dc.subjectExperimental methodstr_TR
dc.subjectEğitimtr_TR
dc.subjectEducationtr_TR
dc.subjectEğitim yöntemleritr_TR
dc.subjectEducation methodstr_TR
dc.subjectUzaktan eğitimtr_TR
dc.subjectDistance educationtr_TR
dc.subjectUzaktan öğrenmetr_TR
dc.subjectDistance learningtr_TR
dc.subjectİletişimtr_TR
dc.subjectCommunicationtr_TR
dc.subjectİletişim araçlarıtr_TR
dc.subjectCommunication meanstr_TR
dc.titleCanlandırmanın uzaktan eğitim sürecine katkısının deneysel yöntemle incelenmesitr_TR
dc.titleThe analysis of the contribution onto the distance education process of the animation with the empirical method
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record