Now showing items 1-1 of 1

    • Yeni Bir Pazarlama Yöntemi Olarak Elektronik Posta Pazarlaması 

      Deniz, R. Baki (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11)
      Kullanım kolaylığı, çok hızlı ve yaygın olması ve maliyetinin düşüklüğü, elektronik posta (e-posta) pazarlama yönteminin en yaygın kullanılan on-line kanal haline gelmesinin başlıca nedenleri arasındadır. Ancak sır ve ...