Now showing items 1-1 of 1

    • Kültürlerarası İletişim, Budunmerkezcilik ve Öteki 

      Er, Seher (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
      "Kültürlerarası İletişim, Budunmerkezcilik ve Öteki" başlıklı çalışmada, "budunmerkezcilik" bakış açısıyla "kültürel görelilik" bakış açısının karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Başka bir anlatımla ele alınan örnek olaylar ...