Now showing items 1-1 of 1

    • Bir Yerdeşlik Çalışması Olarak Renk Bağlamında Yazgı: Kara Baht/Kara Yazı 

      Özelçi - Köse, Remziye (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
      Özet bir inanç dizgesi olarak kabul edilen kadercilik /yazgıcılık anlayışına göre her şeyin sonucu bellidir ve insan ne yaparsa yapsın yaşamın kaçınılmaz bir olgusudur. Tanrı ‘nın kulları için hazırladığı iyi ya da kötü ...