Now showing items 1-1 of 1

    • Eğitim Alanında Yapılan Zihinsel Model Çalışmalarının Betimsel İçerik Analizi 

      Ültay, Eser; Dönmez Usta, Necla; Durmuş, Tuğçe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-04-08)
      Bu çalışmanın temel amacı, eğitim alanında zihinsel model üzerine yayınlanmış olan ulusal araştırmaları bazı değişkenlere göre bir araya getirerek sunmaktır. Bu amaçla 2002-2016 yılları arasında eğitim alanında ...