Now showing items 1-2 of 2

  • Ağ Toplumunda Sosyalleşme ve Yabancılaşma 

   Karagülle, Ayşegül Elif; Çaycı, Berk (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-01)
   Deployment of internet to billions of people in the last decade; use of networking in all fields of life; it’s all occur with the convergence of Internet and mobile communications (Castells, 2007: 246).Within this period, ...
  • Örgütsel Yabancılaşmanın Yordayıcısı Olarak Farklılıkların Yönetimi 

   Çelik, Ali; Keskinkılıç Kara, Sultan Bilge (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-09-19)
   Bu araştırmanın amacı, eğitim kurumlarında farklılıkların yönetiminin örgütsel yabancılaşmaya etkisini incelemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden yordayıcı ilişkisel tarama türünde desenlenmiştir. Araştırmanın, ...