Now showing items 1-1 of 1

    • Tarihi Gelişim Süreci İçerisinde Alışveriş Merkezleri 

      Demirkan, Mustafa; Taş - Dişkaya, Sinem (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
      Tarih boyunca her dönem ve uygarlıkta, içinde ürün dolaşımının gerçekleşeceği mekanlara gereksinim duyulmuştur. Alışveriş mekanlarının zaman içindeki dönüşümü incelediğinde, 20. yüzyıla kadar olan dönemde, kentlerdeki ...