Now showing items 1-1 of 1

    • Öğrenmeyi Öğrenme Üzerine Ev Temelli Aile Katılımı Çalışması 

      Gündüz, Gülten Feyal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-09-19)
      Bu eylem araştırması çalışmasının amacı velilerin çocuklarının öğrenmeyi öğrenme becerilerinin geliştirilmesini desteklemede kullanabilecekleri bir veli eğitimi çalışması gerçekleştirmektir. Sekiz veli ve bu ...