Now showing items 1-1 of 1

    • Örgütsel Yabancılaşmanın Yordayıcısı Olarak Farklılıkların Yönetimi 

      Çelik, Ali; Keskinkılıç Kara, Sultan Bilge (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-09-19)
      Bu araştırmanın amacı, eğitim kurumlarında farklılıkların yönetiminin örgütsel yabancılaşmaya etkisini incelemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden yordayıcı ilişkisel tarama türünde desenlenmiştir. Araştırmanın, ...