Now showing items 308-327 of 1083

  • Dünya'ya En Yakın Nötron Yıldızı <RX J1856> 

   Birlik, Ayşe Banu (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-07)
   X-ışını resimleri içinde net olarak uygun hareketin tespit edildiği ilk yıldızıdır. B-Şerit’inde derin görüntü B=25,14+0,41 mag elde edilmiştir, F1300 (HSTU), B, F606 (HSTV) ve V-şeriti akıları optik emisyon ve soğurma ...
  • Dünyayı Yeniden Tasarlamanın Bir Başka Yolu; Kubizm 

   Özbalcı Aria, Ümran (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Kubizm Sanat anlayışı Apollinaire’nın Braque’ın bir resmine Küçük Küpler tanımlamasıyla başlamıştır. Kubizm’le sanat olayı tamamen özerk hale gelmiştir bu hareketin başlangıcı Cezanne’nın nesneleri küre, koni, silindir ...
  • Düzlem Kadranlı Yatay Güneş Saati 

   Dönmez, Ali; Kabaş, Afşar (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-07)
   Tarih boyunca birçok toplum tarafından yaygın olarak kullanılan Güneş saatleri insanoğlunun zamanı ölçme gereksinimden doğan basit ama mantığın ve matematikle birlikte astronominin de kulllanıldığı önemli araçlardır. Zaman ...
  • Dynamics Of Two Coupled, Nonlinear, Autonomous 4ᵗʰ Order Circuits 

   Papadopoulou, Maria S.; Kyprianidis, Ioannis M.; Stouboulos, Ioannis N. (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-12)
   In this paper we have studied the case of chaotic synchronization of two identical, mutually coupled, non linear, 4th order autonomous electric circuits. Each circuit contains one linear negative conductance G and one ...
  • Dynamics Of Viral Advertising 

   Binay Kurultay, Ayşe (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-04)
   Digital technologies have heightened the debate on convergence where technologies, corporations and people [target audiences] meet. New media has become a new meeting place and a social platform for people. As more brands ...
  • Dynamics On Relaxed Newton's Method Derivative 

   Özer, Mehmet; Hacıbekiroglou, Gürsel; Valaristos, Antonios; Miliou, Amalia N.; Polatoğlu, Yaşar; Anagnostopoulos, Antonios N.; Cenys, Antanas (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-12)
   In the present report the dynamic behaviour of the one dimensional family of maps f(x) = b(x + ar}' is examined, for representative values of the control parametres a, b and A.. These maps are of special interest, since ...
  • Education and Educational Research: Blind Men, Elephant, Crisis of Identity 

   Şimşek, Hasan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2015-12-01)
   Educational research is found to be problematic by some prominent education scholars. Major weaknesses of the field are supposed to be stemming from seven primary sources: The scientific, academic and disciplinary standing ...
  • Education From The Perspective Of Islamic And Western Scientists (Case Study: Ghazali And Plato) 

   Orak, Jahanbakhsh (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Philosophy of education deals with study and processes of the aims and nature of the programs and the results of education. Although education and cultivation are two different terms and have two different concepts, they ...
  • Effect Of Confronting Brand And Experience Of Brand On Remembering Brand (Case Study: Consumers Of Shampo In Rasht) 

   Abkenarei, Mahsa Ghaffari; Asil, Seyyed Mohammad Noe Pasand (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   Present research aims to investigate The Effect of Brand Exposure and Brand Exprience on Brand Recall through perceived brand image, self-image congruence and trust. This study is descriptive and in aim is functional and ...
  • Effect Of E-Learning On Theoretical-Practical Lessons Training To Produce Learning Programs 

   Golbabaei, Maryam (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   The present research aims on effect of e-learning and traditional learning on training theoretical-practical lessons to produce curriculum programs in McS students of technology. Research hypotheses were proposed named ...
  • Effective Treatment in Amyotrophic Lateral Sclerosis? Invest in Each Player 

   Chandawrkar, Akash; Özdinler, P. Hande (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2007-09)
   ALS (Amyotrophic lateral sclerosis) is a complex neurodegenerative disorder that affects corticospinal motor neurons in the cortex, corticobrainstem neurons and the spinal motor neurons in the spinal cord. ALS can ...
  • Eğer dünyayı çocuklar yönetseydi 

   Rottier, Kathleen L. (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1996-11-03)
  • Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda Müzik Aletlerinin Görsel Destekli Algılanabilirliği Üzerine Bir Çalışma (İstanbul / Sancaktepe Örneği) 

   Yılma, Günsu; Uçan, Bahadır (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-01)
   The purpose of this research is to examine and investigate the perception ability of musical instruments of low mentally retarded children with the support of visual elements. The research is conducted for every children ...
  • Eğitim Alanında Yapılan Zihinsel Model Çalışmalarının Betimsel İçerik Analizi 

   Ültay, Eser; Dönmez Usta, Necla; Durmuş, Tuğçe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-04-08)
   Bu çalışmanın temel amacı, eğitim alanında zihinsel model üzerine yayınlanmış olan ulusal araştırmaları bazı değişkenlere göre bir araya getirerek sunmaktır. Bu amaçla 2002-2016 yılları arasında eğitim alanında ...
  • Eğitim danışmanları 

   Fındıkçı, İlhami (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1997-09-07)
  • Eğitim fakültelerinin yeniden yapılanmasına ilişkin taslağa yönelik düşünceler 

   Yılman, Mustafa (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1997-07-06)
  • Eğitim hizmetinde kalite sorunu 

   Büyükkaragöz, Savaş (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1994-09-11)
  • Eğitim Örgütlerinde İstismarcı Yönetim ve Örgütsel Öç Alma Davranışı Arasındaki İlişki 

   Taşkın, Pelin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-04)
   Eğitim örgütlerinde istismarcı yönetim ve öç alma davranışı arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada İstismarcı Yönetim Ölçeği ve Örgütsel Öç Alma Ölçeği ...
  • Eğitim pazarında reklam ve insan unsuru 

   Fındıkçı, İlhami (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1997-07-06)
  • Eğitim sürecinde tutarlı olmak 

   Dreikurs, Rudolf (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1989)