Now showing items 652-671 of 1117

  • "Nar"ın Göstergesel İklimi: Bir Ön Çalışma 

   Çamdereli, Mete (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Bir bitkibirim olarak ‘’nar’’ ın göstergesel değerini betimlemek ve ‘nar’ göstergesini çeşitli kavramsal düzeylerde irdelemek bir başka deyişle ‘’nar’’ın izinde bitkilerin dili ve söylemini bulgulamak bu çalışmanın öncelikli ...
  • Narnia Günlükleri “Aslan, Cadı Ve Dolap” Sinema Filminin Mitik Arketipleri Ve Anlatısal Çözümleme Yöntemiyle İncelenmesi 

   Ceylan, Deniz (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-07)
   Mythology reflects the common and deep memories of nations by transforming the language and cultural codes accumulated since the beginning of mankind into an invaluable collection. Written by C.S. Lewis and half a ...
  • Nasıl bir disiplin? 

   Arıcak, Tolga (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1997-05-04)
  • Nasıl bir okulöncesi eğitim? 

   Erdem, Ali Rıza (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1996-09-08)
  • Nasıl ders çalışmalı? 

   Çörüç, Gül (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1998-09-06)
  • Nasıl Konuşalım ki Öğrenci Dinlesin, Nasıl Dinleyelim ki Öğrenci Konuşsun? 

   Faber, Adele; Mazlish, Elaine (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1992)
  • Natural Radioactivity and EDXRF Analysis of Ashes from Coal Power Plants of Turkey 

   Akyüz, Tanıl; Akyüz, Sevim; Varinlioğlu, Ahmet; Köse, Abdullah (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-01)
   Natural radioactivity and the chemical composition of ten ash samples collected from six coal power plants of Turkey have been analysed. Gamma-isotopic analysis indicated that all the samples contain Ra•226, U238 and ...
  • Ne denediysem olmadı! 

   Groth, Hans (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1988)
  • Neden olmuyor? 

   Navaro, Leyla (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1990)
  • New Cultural Horızons: 3D 

   Mischie, Ioana (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-04)
   Nowadays, we are witnessing new horizons in the contemporary cinema: the 3D technique’s giant step. The question is: is 3D a valid criteria? The filmmaker wants you to live with the characters, offering Cinema an incredible ...
  • New Era Gathering Mathematics And Architecture 

   Najhvani, Saeedeh Dehghani; Shahedi, Bahram (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-08)
   In this study,it has been tried to recognize the facilities of digital environment which has emerged a new literature in creating architecture works,by recognizing the world of digital analyzing consisting for motion of ...
  • New Reality In Museum 

   Oruç, Zeren (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Bu çalışmada zaman ve mekanın ötesindeki yapısıyla teknolojinin ve değişen iletişim biçiminin bir ürünü olan sanal müzeler incelenecektir. Bunun için öncelikle müzenin tarihi ve teknoloji ile kurduğu ilişki incelenmiştir. ...
  • Nice Zirvesi Sonrasında Avrupa Güvenlik Savunma Politikası ve Türkiye 

   Demirdöğen, Ülkü (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11)
   Avrupa Birliği 'nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) Soğuk Savaş sonrası koşulların yarattığı yeni güvenlik ve savunma parametrelerine göre şekillenmektedir. NATO 'nun bir bütün olarak yer almadığı ve Avrupa ...
  • Niçin ödevler önemlidir? 

   Türkoğlu, Adil (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1994-03-06)
  • Nitelikli sınıf öğretmeni yetiştirmede burs uygulaması 

   Kıran, Hüseyin; Erçelebi, Hasan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1994-11-06)
  • Not alır mısınız? 

   Fındıkçı, İlhami (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1996-09-08)
  • Okul başarısında ölçme ve değerlendirmenin önemi 

   Arseven, Ali (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1986-10-17)
  • Okul başarısızlığı 

   Tiryakioğlu Özbalcı, Nilüfer Ş. (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1996-07-07)
  • Okul fobisi 

   İlkbahar, Şeila Yahya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1994-11-06)
  • Okul geliştirme yaklaşımları ve uygulamaları 

   Erdoğan, İrfan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1996-09-08)