Show simple item record

Termination of working agreement because of operational reasons on the Turkish and the German employment law, especially the social selection criteria

dc.contributor.authorÜnlü, Dilek
dc.date.accessioned2016-05-24T06:23:29Z
dc.date.available2016-05-24T06:23:29Z
dc.date.issued2016-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/1345
dc.descriptionThe termination of working agreement because of operational reasons on the turkish and the german Employment Law, especially the social selection criteria has been prepared under deht graduate program on the T. C. Istanbul Kültür University "Turkish, German and International Economic Law.tr_TR
dc.description.abstract"Türk ve Alman İş Hukukunda İşyeri, İşletme Ve İşin Gerekleri İle Fesih Ve Özellikle Sosyal Seçim Ölçütleri" isimli bu çalışma, T. C. İstanbul Kültür Üniversitesi'nin " Türk, Alman ve Uluslararası Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırlanmıştır. Öncelikli olarak İş Hukukundaki iş sözleşmesinin sona erme halleri ve fesih türlerine ilişkin genel açıklamalarda bulunulmuş, ardından işyeri, işletme ve işin gerekleri ile fesih nedenlerine ve bu sebeplerin geçerli fesih nedeni teşkil etme özelliklerine değinilerek mukayeseli olarak Alman Feshe Karşı Koruma Kanunu'ndaki "Sosyal seçim ölçütleri" ne dair düzenlemelere yer verilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk (Uluslararası Özel Hukuk) Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectEkonomitr_TR
dc.subjectEconomicstr_TR
dc.subjectHukuktr_TR
dc.subjectLawtr_TR
dc.titleTürk ve Alman iş hukukunda işyeri, işletme ve işin gerekleri ile fesih ve özellikle sosyal seçim ölçütleritr_TR
dc.titleTermination of working agreement because of operational reasons on the Turkish and the German employment law, especially the social selection criteria
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record