Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye’nin Cari Açık Sorunu 

      Erdil Şahin, Begüm (2011)
      Gelişmekte olan ülkelerde uzun süreli cari işlemler açıkları ekonomide ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Türkiye’nin cari işlemler açığı ve bu açığın finansman sorunu son yıllarda en çok tartışılan konulardan biridir. ...