Now showing items 1-1 of 1

    • Bolgay, bolga, ola Üzerine 

      Türk, Vahit (2015)
      Türkçede var oluş bilgisi ifade eden fiillerin, dilbilgisi unsuru olarak farklı işlevler üstlendiği bilinen bir husustur. İlk metinlerden itibaren cevher fiili olarak kullanılan er- fiilinin, bu görevinden başka, bazı ...