Now showing items 1-1 of 1

    • Lehçeler Arası İlişkiler ve Oğuz Türkçesinde Bir Nevai Eseri 

      Türk, Vahit (2012)
      Türkçenin ne zaman lehçelere ayrıldığı bilinmemektedir. Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi iki ana yazı dili olarak uzun süre devam etmiştir. Doğu Türkçesinin ve bütün olarak Türkçenin de en büyük şahsiyeti Ali Şir Nevâî’dir. ...