Now showing items 1-1 of 1

    • Çağatay Türkçesi Metinlerinin Aktarılması Üzerine 

      Türk, Vahit (2019-10)
      Türkçenin tarihi metinlerini çağdaş lehçelere aktarırken yaşanan güçlüklerden biri, metni yazanın ve yazıldığı dönem insanlarının kültürünü ve davranış biçimlerini oluşturan şartlar ile metni yazanın kavram dünyasını ...