Now showing items 1-1 of 1

    • Değirmen Motifi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme 

      Gülşen, Hacer; 107611 (2013)
      Sanat eserlerinde, belli aralıklarla tekrarlanan, ana hatlarıyla sabit özelliklere sahip küçük unsurlara ‚motif? denir. Bu makalede insanların kullandıkları ilk aletlerden biri olan ve insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi ...