Now showing items 1-2 of 2

  • Garib–Nâme'den Birkaç Beyit 

   Türk, Vahit (Ankara Üniversitesi, 2005)
   Eski Anadolu Türkçesinin önemli eserlerinden biri olan Garib-nâme 'nin yayınında, Türkçe kelimelerle ilgili olarak bazı farklı aktarma önerileri yapıldı. Bu farklılığın sebebinin hemen hepsinin Türkiye Türkçesinde bugün ...
  • Süheyl ü Nevbahâr'da Hayvan Adları 

   Karpuz, Hacı Ömer; Gaddar, Zeliha (2012)
   Bu makalede Süheyl ü Nevbahâr’da kullanılan hayvan adları, yapısal ve anlamsal özellikleri ve kökenleri bakımlarından incelenmiştir. 5703 beyitlik SN mesnevisi, 1350’de Hoca Mesʿūd tarafından Farsçadan Türkçeye çevrilmiştir. ...