Now showing items 1-11 of 11

  • Form production process in digital architecture: Thinking, modelling and fabrication 

   Hadia, Hatem Ahmed Ali (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2007-05)
   Bilgisayar teknolojileri ve bilgisayar-destekli-tasarım (CAD)/ bilgisayar-destekli-imalat (CAM) teknolojilerinin gelişimiyle, mimari tasarımda sayısal araçların kullanımı artmıştır. Sayısal araçlar artık yalnızca iki boyutlu ...
  • Haseki Külliyesi ve çevresi için koruma ve sağlıklaştırma önerisi 

   Ürk, Gökçe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2012-01)
   Bu tez çalışması, Haseki Külliyesi ve çevresindeki tarihi alan için koruma ve sağlıklaştırma önerisidir. Yapılan bu çalışma kapsamında, İstanbul Tarihi Yarımada'da bulunan Haseki Bölgesi ve daha detaylı olarak incelenen ...
  • İstanbul, Samatya'da tarihi çevre koruma 

   Gündoğan, Zeynep (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2011-10)
   Tarihi Bizans dönemine kadar uzanan Samatya, Ermeni, Rum ve Müslüman halkın yıllar boyu bir arada yaşadığı ve bu grupların kendi kültürel özellikleri ve yaşam tarzlarıyla özgün bir mimari biçim yarattıkları kozmopolit bir ...
  • Kamusal alan kavramının değışımının büyükdere aksı üzerınden ıncelenmesı 

   Gülserin, Fatma Ceyda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2010-05)
   Kamusal alan kavramı tarih boyunca değişime uğramıştır. Tarihsel perspektifine baktığımızda kavram ilk olarak `eşit ve benzer insanların ortak çıkarlar doğrultusunda biraraya gelmeleri' şeklinde tanımlanmıştır. 18. yüzyıl ...
  • Study Of Problems And Disorders In Dental Clinics Architectural Design 

   Pasaeian, Mojhgan; Saeidi, Mohammad (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-08)
   Hasty process, outlawed development and principles of architecture of dental clinics in most cities, has changed the situation in such a way that the dental clinics, special new build clinics they are new physical and ...
  • Şehzadebaşı çevresinin kentsel gelişimi ve alan için koruma önerisi 

   Çevik, Ömer Furkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı / Restorasyon Bilim Dalı, 2011-08)
   İstanbul kurulduğu dönemden günümüze kadar, coğrafi ve stratejik özellikleri sebebiyle önemini ve değerini korumuştur. Kentin, uzun yıllar boyunca sınırları içerisinde kaldığı Tarihi Yarımada ise, 19. Yüzyıla kadar idari ...
  • Ulusal mimari proje yarışmalarının izinden Türkiye'de mimarlık 

   Gencal, Osman Ali (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2011-06)
   Kaybedilmiş Birinci Dünya Savaşı ve son derece zor koşullarda kazanılmış Kurtuluş Savaşından sonra 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet rejimi ile her alanda devrimler gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti'nin, yaklaşık 90 ...
  • Urban predicaments in Derna city 

   Sasi, Eman Atai (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2007-02)
   Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca, birçok Arap ülkesi eski ve yeni şehir yapılarının bina yapılarında uyuşmazlık yaşamıştır ve bu büyüme eski ve yeni yapıların entegrasyonu arasındaki farkın oluşmasına neden olan çeşitli bina ...
  • Bir ütopya hareketi olarak eko-köyler:Türkiye deki örnekler üzerine bir inceleme 

   Güleryüz, Merve (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2013-06)
   Kaynakların hızla tükendiği, iklim değişikliğinin yaşandığı, küresel ölçekte toplumsal eşitsizliğin arttığı, doğadan kopuşun çoğaldığı ve sosyal birlikteliklerin giderek zayıfladığı kentsel alanlarda yaşanan çevresel, ...
  • Yaşam alanlarının biçimlenmesi sürecinde; plan yapımı, katılım ve Küçükçekmece (Fatih Mahallesi) örneklemesi 

   Günen, Cemil (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2007-02)
   Kentsel yerleşmelerin gelişmesini yönlendiren ?PLANLAMA? çok fonksiyonlu bir uygulama alanıdır. Bundan dolayı İmar Planlarının hazırlanmasında ki en temel amaç ?insan toplum ve çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ...
  • Yüksek yapıların taşıyıcı sistemleri ve mimari tasarımla olan etkileşimi 

   Balcı, Sevgi Baysal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2013-09)
   Yüksek yapı teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ülkeleri her geçen gün daha da yükseğe çıkmaya heveslendirmektedirler. Günümüzde birer prestij ve güç simgesi haline gelen yüksek yapılar; bu süreçte ciddi tasarımsal ve ...