Now showing items 1-7 of 7

  • Bedeni Beğenme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

   Anlı, Gazanfer; Akın, Ahmet; Eker, Halime; Özçelik, Basri (2015)
   Bu araştırmanın amacı Bedeni Beğenme Ölçeği’nin (BBÖ; Tylka, & Wood-Barcalow, 2015) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. 5’li Likert türü bir ölçme aracı olan BBÖ 10 maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar ...
  • Duyarlı Sevgi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

   Akın, Ahmet; Eker, Halime (2012)
   Bu araştırmanın amacı Duyarlı Sevgi Ölçeği’nin (DSÖ; Sprecher & Fehr, 2005) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 356 lise son sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Dilsel eşdeğerlik ...
  • Hayranlık Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

   Akın, Ahmet; Yalnız, Abdullah; Anlı, Gazanfer; Eker, Halime (2015)
   Bu araştırmanın amacı Hayranlık Ölçeğini (Reysen & Branscombe, 2010) Türkçe’ye uyarlamaktır. Araştırma Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören 304 öğrenci (171 kız ve 133 erkek) üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör ...
  • İşyerinde Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeği: Türkçe'ye Uyarlanması, Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması 

   Oktuğ, Bige Zeynep; Turgut, Tülay; Ünal, Zeynep Merve (2018-12)
   Bu çalışmada İşyerinde Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama, güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları yapılmıştır. Öncelikle, Türkçe’ye çevrilen Ölçek maddeleri İngiliz dili uzmanları tarafından değerlendirilmiştir ...
  • Ortaöğretim Öğrencilerinde Affetme Esnekliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

   Çolak, Tuğba Seda; Koç, Mustafa; Eker, Halime; Düşünceli, Betül (2017)
   Araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinde affetme esnekliğini belirleyen bir ölçek geliştirmek ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırma 651 ortaöğretim öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. ...
  • Validation and Reliability of The Frontal Assesment Battery (FAB) in Turkish 

   Tuncay, Nilgün; Kayserili, Gül; Eser, Erhan; Zorlu, Yaşar; Akdede, Berna Binnur; Yener, Gö (Journal Neurological Sciences, Ege Univ Hosp. Fac Med, Dept Neurosurgery, Bornova-Izmir, Tr35100, Turkey, 2013)
   Scientific background: The Frontal Assessment Battery (FAB) test is a short test aiming to assess frontal lobe functions. It is composed of 6 items that give a total possible score between 0 and 18. The items include ...
  • Validity and reliability study of Pieper Pressure Ulcer test in Tuskish Nurses 

   Gül, Asiye (2019-06)
   Aim: The aim of the cross-sectional and descriptive study was to determine validity and reliability Pieper Pressure Ulcer Knowledge Test (PUKT) in Turkish Nurses. Methods: The sample consists of Turkish nurses who working ...