Now showing items 1-1 of 1

    • İstanbul sanat müzeleri ve sosyal- medya: Twitter örneği 

      Üstünipek, Mehmet (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-10)
      Türkiye’de çağdaş sanat müzeleri son on yıllık zaman dilimi içerisinde kurulmuş ve sosyal yaşamda etkinleşmeye başlamıştır. Bu süreç, bir sosyal medya platformu olan twitter’ın doğuşuyla da örtüşmektedir. Müzelerin ...