Now showing items 1-2 of 2

  • Frequency estimation for monophonical music by using a modified VMD method 

   Öztürk Şimşek, Berrak; Akan, Aydın (IEEE, 345 E 47Th St, New York, Ny 10017 USA, 2017)
   In this paper, a new Variational Mode Decomposition (VMD) is introduced, and applied to the fundamental frequency estimation of monophonical Turkish maqam music. VMD is a method to decompose an input signal into an ensemble ...
  • Şerh-i Vilâdet ve Mucizâtü'n-Nebî (İnceleme-Metin-Dilbilgisel Dizin) 

   Barikan Topci, Çağla (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017)
   "Şerh-i Vilâdet ve Mucizâtü'n-Nebî" yazarını bilmediğimiz mensur bir mevlit örneğidir. Eserin yazılış tarihi de tam olarak tespit edilememiştir. 15. yüzyıl veya sonrasında yazıldığını düşünüyoruz. Kitap, Hz. Muhammed'in ...