Now showing items 1-2 of 2

  • Örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler ve tekstil sektöründe bir araştırma 

   Şimşek, Bahadır (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2013-08)
   Örgütlerin faaliyetlerini etkin bir ?ekilde sürdürebilmelerinde en önemli unsurlardan biri, örgütüne yüksek düzeyde bağlılık gösteren çalı?anların varlığıdır. Örgütsel bağlılığı yüksek olan çalı?anlar, bulundukları örgütün ...
  • Türkiye Ekonomisinde Markalaşmanın Yeri ve Önemi; Tekstil Sektöründe bir Uygulama 

   Çedikçi, Tuğba (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, 2008-06)
   Bu çalışmada, globalleşen dünyada, rekabetin en üst düzeye çıktığı günümüzde işletmelerin ayakta kalabilmeleri adına daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı yaratmaları anlamına gelen güçlü markalar yaratma olgusu ...