Now showing items 1-3 of 3

  • Finansal Risklerin Risk Vanası ve Risk Algısı Faktörlerini Kullanarak Kontrol Edilmesi Üzerine Bir Araştırma 

   Yolusever, Aras (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, 2018)
   Risk kavramı yıllardır türlü araştırmacıların ve bilim insanlarının ilgisini çeken ve incelemelere konu olmuş son derece önemli bir kavramdır. Bu çalışmalar riskin öznel mi yoksa nesnel bir kavram mı olduğuna dair soruları ...
  • Hizmet Sektöründe Kalite Yönetimi 

   Yıldız, Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Kalite ve Ürün Yönetimi Bilim Dalı, 2011-03)
   Bu araştırma ile Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi?nin, kanuni ehliyeti yerine olan hastalarına yönelik hizmet veren bölümlerinde beklenen ve algılanan hizmet ...
  • İstanbul Eyüp İlçesi Devlet Ortaokullarında Okul ve Aileler Arasında Yaşanan Sorunlar Hakkında Yönetici Görüşleri 

   Şen, Emel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2018)
   Öğrencilerin başarısında okul ortamı sorunlarının en alt düzeyde olmasının ve mevcut sorunların kısa zamanda çözülmesinin önemi büyüktür. Bununla beraber okullarda yaşanan sorunların en önemlilerinden biri okul ve aile ...