Now showing items 1-6 of 6

  • İlköğretimde sanat eğitimi ve eğitsel yaratıcı drama 

   İlhan, Ayşe Çakır (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1997-09-07)
  • Mimarlıkta Sanat Bilinci 

   Kut, Gülden; Aksoy, Müfide; Çamlıbel, Nafiz; Gökan, Koray (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
   Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi ile ilgili konuların tartışılması ve sorgulanması süreci kapsamında özelde ele alınacak her bir konu, tanımlanacak yeni bir soru veya yanıt , yeni bir bakış veya yaklaşım , genelde “ ...
  • Müzelerde çocuklara yönelik etkinlikleri 

   Hassan, Seda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı, 2017)
   Sanat, tarihsel zaman içinde toplumun coğrafi, kültürel ve sosyal yapılarına göre değişmektedir. Sanat hayatın içinden, insan zekâsı ile öğretimi çocukların ve gençlerin dünyadaki kültürel gelişmesinde çok önemli bir yere ...
  • Sanat eğitiminde kültür pedagojisi yaklaşımı 

   Adıgüzel, Ömer (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1999-07-04)
  • Sanat Eğitiminin Görsel Okuryazarlık Becerilerine Etkisi 

   Eraslan Taşpınar, Şeyda (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   Bu araştırmanın amacı sanat eğitiminin görsel okuryazarlık becerilerine olan etkisini belirlemektir. Genel tarama modelinde yapılan araştırmanın çalışma grubunu Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 44 birinci ...
  • Yaratıcı dramanın üç boyutu 

   Üstündağ, Tülay (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1996-11-03)