Now showing items 1-1 of 1

    • Kinoks İzleyiciden Yeni İzleyiciye 

      Gündeş, Simten (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-04)
      Sinema kinoks izleyiciden bu yana doğrudan yada dolaylı yada gizil biçimde anlamı/niyeti eyletendir. Bu bağlamda sırayla izleyen, gözlemleyen, algılayan ve sanal bedeniyle filmin içine giren ‘’yeni izleyici’’dir artık.