Now showing items 1-2 of 2

  • Söylencelerde Ay Yıldız 

   Torun, Hale (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Bu çalışma Ay-Yıldız örgesinin Türk söylencelerdeki kökenlerini araştırmaktadır. Tarih öncesi dönemlerden bu yana Türk dünyasında var olan tapınç merkezlerinin hemen hemen hepsinde ay ve güneşle ilgili söylencelerle ...
  • "Truva Filmi" üzerinde " İlyada Destanı" Etkisi Göstergebilimsel Yaklaşım 

   Barokas-Kırlar, Safiye (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
   İlyada yapıtından esinlenerek gerçekleştirilen Truva Filminin Göstergebilim çözümlemesinin yapılması amaçlanmıştır. Çözümleme yapılırken savaş, tanrı ve ölüm üçlemesi üzerinde durulmuştur. Temel amaç, yıllarca önce Yunan ...