Now showing items 1-6 of 6

  • Etkileşimli dizi içeriklerinin dizi izleme motivasyonları üzerindeki rolü: Doğaya karşı mücadele dizi örneği 

   Özkök, Özge (2019-12)
   Althusser bireyin bakış açısını, düşünce yapısını ve davranış eğilimlerini “ideoloji” kavramıyla ilişkilendirerek; bireylerin duygu, düşünce ve davranış biçimlerinin dünyayı nasıl algıladıkları ile doğrusal bir ilişki ...
  • Hasan Ali Toptaş'ın hikâyeleri üzerine bir inceleme 

   Aracı, Emre (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
   Günümüz Türk edebiyatının önemli isimlerinden Hasan Ali Toptaş, edebiyatımıza kazandırdığı hikâyeleriyle hem kendi sanat hayatının duraklarını hem de Türk hikâyesinin bulunduğu noktayı göstermiştir. İlk hikâye kitabının ...
  • İskender Pala'nın Romanlarında Yeni Tarihselciliğin İzleri 

   Çelik, Yakup; Kırbaş, Ufuk (2015-06)
   İskender Pala, çağdaş Türk edebiyatının değerli yazarlarından biridir. Özellikle, yazdığı tarihi romanlarla Türk tarihine ve edebiyatına önemli katkılar sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı, İskender Pala’nın romanlarında ...
  • Kentin Postmodernitesi: “Postmodern Tüketim Kültürü Işığında Hedonik Bir Biçim Olarak Kent Tasarımı 

   Batı, Uğur (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-09)
   Kentler, bir metin olarak okunabilmektedir. Bu yaklaşımla ilişkili olarak, çalışma postmodern tüketim kültürün etkisi altındaki hedonik bir biçim olduğu düşünülen çağdaş kent tasarımını ele almaktadır. Bu bakış açısı ...
  • Marka farkındalığı yaratma sürecinde sanal ortamın etkisi: Advergaming 

   Tarhan, Güzin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2009-02)
   Günümüzde üretim kültürünün yerini tüketim kültürünün, ürün kültürünün yerini marka ve imge kültürünün aldıgı bir gerçektir. Farkındalık yaratmak, olumlu bir imge yaratmak, itibar saglamak, yeni bir imge yaratmak ya da ...
  • Postmodern tüketime postmodern bir yanıt:Paylaşım ekonomisi 

   Çelik Varol, Merve; Varol, Erdem (2020-06-30)
   Modernizmin ortaya çıkışı ve teknolojik gelişmelerle birlikte insanlık hiç olmadığı kadar güçlü bir konuma gelmiş, üretim açısından bolluk, refah artışı meydana gelmiştir. Söz konusu durum üretim odakları tarafından olumlu ...