Now showing items 1-2 of 2

  • Okan Demiriş ve IV. Murat Operası'nın incelenmesi 

   Taniş, Başak (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Rejisörlük Bilim Dalı, 2011-01)
   Okan Demiriş'in ?IV. Murat? operası, Osmanlı tarihinin en ilginç dönemlerinden birini, tarihsel veriler ışığında, geleneksel Türk müziği ezgilerine de yer vererek çoksesli şekilde ortaya koyan bir eserdir. Bu çalışma ...
  • Türkleri konu alan operalardan G. Rossini'nin II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) operası'nın incelenmesi 

   Gökçe, Beste (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2011-06)
   16. yüzyılın sonlarında doğan ve gelişim gösteren opera sanatı, ülkemizde de Osmanlı Dönemi'nde sahnelenmeye başlamıştır. Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla açılan tiyatrolarda oynanan temsiller, Cumhuriyet'in ilanının ardından ...