Now showing items 1-7 of 7

  • Bursa City Museum From Past To The Present 

   Silav, Muna (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2011-10)
   Museums are places that transfers social, economic and cultural heritage from past to present. Society’ lifestyle, traditions, and habits are memory of the city. Regarded as exhibiting the cultural values of the past and ...
  • Denetim Tebliğlerine Göre Okullarda Müzecilik Eğitimi 

   Şimşek, Muzaffer (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2016-05-08)
   Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de okullarda müzecilik eğitimi ile ilgili 1930-1940 yılları ile 2000-2010 yılları arasındaki teftiş defterlerini karşılaştırma yolu ile inceleyerek bu alandaki değişme ve yenileşme çabalarını ...
  • İstanbul sanat müzeleri ve sosyal- medya: Twitter örneği 

   Üstünipek, Mehmet (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-10)
   Türkiye’de çağdaş sanat müzeleri son on yıllık zaman dilimi içerisinde kurulmuş ve sosyal yaşamda etkinleşmeye başlamıştır. Bu süreç, bir sosyal medya platformu olan twitter’ın doğuşuyla da örtüşmektedir. Müzelerin ...
  • İstanbul'da ki devlet müzeleri ve özel müzelerin reklam stratejileri açısından değerlendirilmesi 

   Aksoy, Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı, 2016-06)
   İlk insanların ortaya çıkışı ile başlayan geçmiş düşüncesi, bu düşüncelerin nesilden nesile sözlü olarak aktarılması ve bu düşüncelerin çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak kayda alınması, tarih kavramının ortaya ...
  • Music Museum Designing Solutions According To Cultural Sustainability In Tabriz 

   Abr, Shahram Boluri; Alamdari, Lachin Pahlyan (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   Tabriz is the capital and largest city of Azerbaijan, an ancient city that has a great reputation and also city of innovations in Iran. But it is worth to discuss about the weakness point of this great city with thousands of ...
  • Müze Mekan Tasarımı ve Masumiyet Müzesi Analizi 

   Çolak, Şafak Merve (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2016-05)
   Müzeler, geçmişten günümüze kadar anlara şahitlik eden, toplum kültürünü konusuna göre içinde barındırdığı topladığı ve koruduğu eserler sayesinde nesilden nesile aktaran eğitici bir misyon üstlenen kamusal yapılardır. ...
  • Okul Öncesi Dönemde Müze ile Eğitim:Öğretmenler Ne Biliyor? Ne yapıyor? 

   Özer, Merve; Yıldırım Polat, Aslı (2019-06-19)
   Müzeler, günümüzde eğitimin bir parçası haline gelen ve birinci elden deneyim sağlayan kurumlardır. Müzelerde nesneler ile etkileşime giren birey, yaparak yaşayarak öğrenme sürecine katılmaktadır. Avrupa, Amerika gibi ...