Now showing items 1-8 of 8

  • Ailenizdeki stresi yenebilirsiniz 

   Rubin, Nancy (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1988)
  • Çalışma ortamında geribildirim ve sonuçları 

   Kantarcı, Seda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalı, 2014-07)
   Bu araştırmanın amacı, işgörenlere performans değerlendirme sürecinde verilen farklı geribildirim türlerinin (Olumlu yapıcı, olumsuz yapıcı, yıkıcı, olumlu genel geribildirim); işgörenlerin performans beklentisi, motivasyon, ...
  • Design, Emotional Intelligence and Creativity 

   Düzgün Birer, Emel (2007)
  • İnsan kaynaklarında çalışanı motive etme yöntemleri üzerine bir araştırma 

   İğrek, Begüm (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2016-12)
   Teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında, herkese aynı teknolojiler ulaşabildiğinden rekabet ortamı her geçen gün daha zorlu bir hal almaya ve insan gücü çok daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Bu araştırma Trakya ...
  • İş havacılığı teknisyenlerinde iş tatmini ve bir araştırma 

   Uyar, Tevfik (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2012-08)
   Havacılık faaliyetleri doğaları gereği çeşitli riskler içerir ve bu risklerin bertaraf edilmesi için verimli bir emniyet yönetimi gerçekleştirilmesi zorunludur. Emniyet yönetimi kazaların sebeplerini kaza öncesi ya da ...
  • Kütüphane Organizasyonları ve Kütüphane Personelinin Motivasyon Kaynakları - Bir uygulama 

   Balcı, Yasemin (2006-10)
   Kütüphaneler, elde edilen bilginin toplanması, depolanması ve dağıtılması fonksiyonlarını gören hizmet işletmeleridir. Kütüphanelerin etkinliği için verimli olarak çalışan personele, dolayısıyla motive olmuş çalışma isteği ...
  • Motivasyonun Performans ve Verimlilik Üzerindeki Etkileri 

   Tekin, Tekin Şakir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2017)
   İnsan kaynakları, günümüz dünyasının rekabetçi ortamında organizasyonların varlığını sürdürmeleri adına önem vermeleri gereken bir konu haline gelmiştir. İnsan kaynaklarının verimli ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi ...
  • Willingness in Architectural Design Education 

   Düzgün Birer, Emel (2007)