Now showing items 1-2 of 2

  • Konut Tasarımında Esnekliğin Farklı Konut Tipolojileri Üzerinden Tartışılması 

   Hasgül, Esin; Özsoy, Ahsen (2016-12-22)
   Üretim ve tüketimin giderek hızlandığı günümüz dünyasında, zaman kavramının daha etkin bir ögeye dönüştüğü görülmektedir. Bu kavram kişilerde ve mekanlarda değişime yol açmakta, değişim de gereksinim, aktivite ve ...
  • Tarihi Gelişim Süreci İçerisinde Alışveriş Merkezleri 

   Demirkan, Mustafa; Taş - Dişkaya, Sinem (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   Tarih boyunca her dönem ve uygarlıkta, içinde ürün dolaşımının gerçekleşeceği mekanlara gereksinim duyulmuştur. Alışveriş mekanlarının zaman içindeki dönüşümü incelediğinde, 20. yüzyıla kadar olan dönemde, kentlerdeki ...