Now showing items 1-2 of 2

  • Masalcı Şair Fıkracı Oğuz Tansel 

   Kaya, Muharrem (2015)
  • Titanların Öfkesi Filminin Filmsel Anlatı Açısından Çözümlemesi 

   Bolat, Reyhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2016-12)
   Titanların Öfkesi' filminin filmsel anlatı çözümlemesi" adlı Yüksek Lisans Tezi beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Yunan Mitolojisi'ne yer verilerek; Yaratılış mitosu (Evren ve Tanrıların Doğuşu) ve Titanların Tanrılarla ...