Now showing items 1-19 of 19

  • Elektronik turizm analizi, uygulamaları ve beklentiler 

   Kıroğlu, Pelin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2012-04)
   Bu çalışmanın konusu internet kullanımının artan potansiyeline paralel olarak elektronik ortama taşınan ticaret ve hizmet sektöründe ortaya çıkan elektronik turizm kavramıdır. Hedef, günümüz uygulamaları ve gelecek ...
  • Facebook ta Güvenlik Davranışı Ve Mahremiyet Kaygısı İstanbul da Yaşayan Kullanıcılara İlişkin Bir Araştırma 

   Zengin, İbrahim; Zengin, Melis Oktuğ (2015)
   2004 yılında Harvard Üniversitesi öğrencilerinin sanal yıllığı olarak Mark Zuckerberg tarafından kullanıma sunulan Facebook, günümüzde gerek özel yaşamda gerekse iş yaşamında etkin bir iletişim aracına dönüşmüştür. ...
  • Fikri mülkiyet hukukunda dijital veri tabanlarının korunması 

   Şener, Yavuz Selim (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2013)
   Günümüzde her çeşit veri ve bilginin kullanım hizmetine sunulmasında yararlanılan teknolojilere, bilgi iletişim teknolojileri adı verilmektedir. Dijital veri tabanları, bilgisayar ve internet teknolojisindeki gelişmelerle ...
  • İletişim aracı olarak akıllı telefonlarda mobil internet kullanımının incelenmesi:Somali örneği 

   HASSAN, AMAL ABDOULKADER (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2017-06)
   İnternet kişilerarası iletişimde telgraf, telefon, radyo ve televizyondan sonra gelen bir dizi teknolojik buluşların en sonuncusudur. Öncesinde gelen araçların büyük kitlelere ulaşma ve çok uzak mesafeler arasında köprüler ...
  • İnternet Aracılığı ile Eser Sahibinin Haklarının İhlali 

   Göçmen, Sevgi (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2015)
   Geçmişten günümüze kadar tahmin edilemeyecek derecede hızlı gelişen ve gelişmeye devam eden iletişim teknolojisi sayesinde, dünyanın herhangi bir noktasındaki bilginin o yere en uzak mesafede bulunan bir başka noktaya ...
  • İnternet portallarına genel bakış, portalların tanıtım tutundurma faaliyetleri ve Türkiye'deki portal uygulamaları 

   Bozkurt, Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2002-07)
  • İnternet ve Ağlarda Kaotik Büyüme 

   Arkut, İbrahim C.; Arkut, Refik C. (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   Kontrol edilemeyen ve üstel biçimde büyümekte olan Internet'in karakteristik özellikleri son yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya konmaktadır. Bu bağlamda küçük dünya ağları (small world networks) genel olarak bu tipten ...
  • İnternet ve elektronik ticaret; elektronik ticaretin dünyada ve Türkiye'de gelişimi 

   Akyön, Fehmi Volkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2000-06)
   Son yinni yılda iş dünyası bilgisayarı, üretimin otomasyonu, muhasebe-finansman uygulamaları, bilgi depolama ve işleme gibi ihtiyaçlarını son derece hızlı yapabilmek için kullanmıştır. Bu nedenle, bu alana bilgi işlem (data ...
  • İnternetin Siyasal İletişim ve Siyasal Sistemler Üzerinde Etkisi 

   Kavaklı, Nurhan (2019-02)
   İnternet ve internet tabanlı bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, geleneksel medya dolayımıyla gerçekleşen iletişim düzeninde değişimlere yol açmıştır. Önceki iletişim düzeninde pasif bir içerik tüketicisi ...
  • İnternette haksız rekabetin önlenmesi 

   Soydemir, Güzide (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2014-06)
   Bu çalışmanın konusu günümüzün gelişen koşullarında internette meydan verilen haksız rekabetin önlenmesine yönelik, AB Direktifleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ...
  • Mobil Pazarlama Uygulamalarının Internet Ortamında Gerçekleşen Satışlara Etkilerinin Analizi 

   Atalar, Atakan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2015)
   Teknolojinin gelişimiyle internetin insan yaşamına hızla girmesi sonucu alış-verişte yeni uygulamalar ortaya çıkmıştır. Haberleşme aracı olarak kullanılan telefonun da bu hızlı teknolojik gelişime kayıtsız kalmayışı insan ...
  • Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar Kapsamında Sosyal Medya Uygulamaları ve Etkili Kampanya Örnekleri 

   Bulut, Erkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı, 2012-08)
   Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve sosyal medya araçlarının yaygınlaşması, yaşamın her alanında olduğu gibi pazarlama alanında da yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda pazarlama kavramı, ...
  • Powerful Weblogs: Design And Semiotic Description 

   Nikos, Fahantidis; Ifigeneial, Vamvakidou; Antonis, Traoudas; Ilias, Michailidis; Lazaros, Papoutzis (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-07)
   Blogs are a very important "tool" for professionals and individuals wishing to promote products, services, thoughts, ideas, news. It is one of the most important channels of communication which brings them into contact ...
  • Product review management software based on multiple classifiers 

   Çatal, Çağatay; Güldan, Suat (Inst Engineering Technology-Iet, Michael Faraday House Six Hills Way Stevenage, Hertford Sg1 2Ay, England, 2017-06)
   In recent years, due to significant developments in online shopping and the widespread use of e-commerce, competition among companies has increased considerably. As a result, product reviews have become a primary factor ...
  • The Convergence Of Internet And Radio In Turkey In The Perspective Of Distribution And Audience 

   Kuyucu, Mihalis (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-07)
   The technological developments in the technology had effected media in different ways. It contributed radio, tv and print media which is called as traditional media’s distribution channels to be shaped again. From this ...
  • The impact of social media and smartphone use on the relation between the users and the news in Turkey 

   Bilgici, Ceren (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakirkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2016-04)
   In this article, the experiences of the users with regard to the development of new technologies (of telecommunication, internet and cellphones) in Turkey on the internet are analyzed. The objective is to demonstrate the ...
  • The perception of cyberbullying and cybervictimization by university students in terms of their personality factors 

   Özden Yıldırım, Melis Seray; İçellioğlu, Serra (Elsevier Science Bv, Sara Burgerhartstraat 25, Po Box 211, 1000 Ae Amsterdam, Netherlands, 2014)
   Due to the rapid growth in technology and easy access to internet, people are involved in sending nasty text messages, emails, photos or videos about another person, without being aware of the potential harm they are causing ...
  • Yeni Medyanın Olanakları: Semantik Web 

   Yengin, Deniz (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-01)
   Everything has a text format for individuals. These texts are being transferred to the destination with the communication process and during this transfer process channel or media is important. In this study, during ...
  • Yönetişimde Etkili İletişim 

   Zeybek, Işıl (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-04)
   Yönetişim kavramını son zamanlarda sıkça duymaya, okumaya alıştık. Ancak hala kavramın içeriğinin ne olduğunu çok açık bir biçimde bilmiyoruz, bilemiyoruz. Siyasal Ekonomik alanlarda ve örgüt iletişimi çerçevesinde yönetsel ...