Now showing items 1-1 of 1

    • Yaşam Biçimi ve Sanat Yapıtlarının Reklama Yansıması 

      Yıldız, Öykü Ezgi (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
      Çalışmada, başta ürün ya da hizmetin kimi temel özelliklerini aktaran bir araç konumunda olan reklamın süreç içinde toplumsal ve akçasal sonucunda yaşam biçimleri, imgeler yaratan bir ekinsel olguya dönüşümü ele alınmıştır. ...