Now showing items 1-1 of 1

    • Hayranlık Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

      Akın, Ahmet; Yalnız, Abdullah; Anlı, Gazanfer; Eker, Halime (2015)
      Bu araştırmanın amacı Hayranlık Ölçeğini (Reysen & Branscombe, 2010) Türkçe’ye uyarlamaktır. Araştırma Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören 304 öğrenci (171 kız ve 133 erkek) üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör ...