Now showing items 1-2 of 2

  • İş havacılığı teknisyenlerinde iş tatmini ve bir araştırma 

   Uyar, Tevfik (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2012-08)
   Havacılık faaliyetleri doğaları gereği çeşitli riskler içerir ve bu risklerin bertaraf edilmesi için verimli bir emniyet yönetimi gerçekleştirilmesi zorunludur. Emniyet yönetimi kazaların sebeplerini kaza öncesi ya da ...
  • Tedarikçi Performans Değerlendirmesi İçin Bütünleşik Bir Model Önerisi 

   Altınok, Emir; Görener, Ali (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
   Kuruluşların müşteri isteklerine cevap verebilmesi, maliyetlerini azaltabilmesi ve amaçlarına ulaşabilmesi için mamül veya hizmet üretimine katkıda bulunan tedarikçilerinin performanslarını izlemesi ve değerlendirmesi ...