Now showing items 1-2 of 2

  • E-Gümrük Uygulamasının Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Ticarete Etkisi 

   Dereli, Deniz Dilara (2014-10)
   Uluslararası ticarete konu eşyanın tabi olduğu birçok işlem ve uygulama ticari hayatın önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Gümrük idarelerinin kontrolündeki uygulamalar pek çok bilgi ve belgeyi gerekli kılmakta, bu ...
  • Gümrük Birliği'nin Türkiye- Avrupa Birliği dış ticaretine Etkisi 

   Aynacı, Tuğba (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2015-06)
   21. yüzyılda başta Avrupa Birliği olmak üzere bölgesel entegrasyonlara katılan ülkelerin dünya ticaretindeki rekabet güçlerini arttırarak güçlü duruma gelmesi diğer ülkelerin de ilgisinin bu konuya çekilmesine yol ...