Now showing items 1-9 of 9

  • A Cinematic Narration Of The Great Depression: Recalling John Ford’s The Grapes Of Wrath 

   Yılmazok, Levent (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-01)
   John Steinbeck’s novel The Grapes of Wrath, published in 1939, depicts the poverty of 1930s America during the “Great Depression” through the tragedy of the Joad family, who lost their home and land in Oklahoma and have ...
  • Animasyon Sinemasına Ekoeleştirel Yaklaşım: “Wall-E” Filminin İncelenmesi 

   Güngör, Arif Can (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-01)
   Our century is an age of science and technology. At the same time, degradation of ecological balance and environmental pollution problems are in a parallel course against scientific and technological development. This ...
  • Construction Of The Sacred In The Moving Image 

   Gil, Ines (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-04)
   Contemporary moving image (film and video) is looking for a new form of expressing the sacred, after decades of refusing all kinds of explicit “religious” content. The notion of Sacred changed with the social evolution ...
  • Die Another Day (Başka Bir Gün Öl) Jeneriğinde Görüntü Göstergeler 

   Tarhanyan, Nayyat (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-04)
   ‘Die Another Day’ James Bond İngiliz film zincirinin bir halkasıdır. Jenerik üzerindeki incelememiz sonunda filmin iki jeneriği bulunduğu ve film sürecinde ikinci jenerikle kırılma yaratıldığıdır. Jenerikteki göstergeler ...
  • Film afişleri tasarımında göstergeler: Prof. Yurdaer Altıntaş'ın film afişleri çözümleme örneği 

   Tığlı -Tuzcu, İlkay (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2012-05)
   Göstergebilim yaşamın her alanında görebileceğimiz, çeşitli anlamlı bütünleri ele alarak, insanların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan gösterge birimlerini inceleyen, anlamlandıran ve sınıflandıran bilim dalı ...
  • İdeolojik göstergeler ve anlam aktarımı bağlamında "Cennetin Krallığı" filminin çözümlenmesi 

   Kaplan, Elif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2012-02)
   Doğru düşünme bilimi olarak adlandırılan ideoloji, en genel tanımıyla; insan eyleminin amacını, bu amaçlara nasıl varılacağını tanımlayan sosyal ve fiziki gerçekliğin niteliğini belirleyen bir değerlendirici ilkeler ...
  • Kinoks İzleyiciden Yeni İzleyiciye 

   Gündeş, Simten (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-04)
   Sinema kinoks izleyiciden bu yana doğrudan yada dolaylı yada gizil biçimde anlamı/niyeti eyletendir. Bu bağlamda sırayla izleyen, gözlemleyen, algılayan ve sanal bedeniyle filmin içine giren ‘’yeni izleyici’’dir artık.
  • Söylenlerde `'Cinler'' ve Altın Pusula filmindeki `'cin'' kavramının çözümlenmesi 

   Koçaslan, Sevda Serpil (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2009-09)
   Bu çalışmadaki amacım, Söylenlerde `'cinler'' ve Altın Pusula filmindeki `'cin'' kavramını irdeleyerek, Vladimir Propp'un Masal Çözümleme yöntemiyle, bütün masallarda olduğu gibi Altın Pusula filminin de Propp'un 31 işleviyle ...
  • Zeki Demirkubuz'un filmlerindeki kadın figürlerinin işlenişi ve bu figürlerin kent olgusu içerisindeki konumları 

   Çakar, Nagihan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2013-07)
   Türkiye?de bağımsız sinemanın en etkin yönetmenlerinden birisi olan Zeki Demirkubuz, filmlerindeki kadın kahramanlar, kent olgusu içerisinde, suçlu ve kötü olduğu gibi aynı zamanda da suçsuz ve iyi karakterler olarak hayat ...