Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Gelişimi 

      Erdil Şahin, Begüm (2010)
      Doğrudan yabancı sermaye yatırımları gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sermaye kaynağıdır. Bu yatırımlar sermaye sağlamanın yanında ekonomik büyümeyi, ihracatı, istihdamı olumlu yönde etkiler ve teknik bilgi, üretim, ...